Možnosti dopravy

PODMIENKY PREPRAVY

Tovar sa dodáva v celej Európe aj mimo nej.

Zásielky s neutrálnymi emisiami CO2 zasielame so spoločnosťou DHL GOGREEN.

NÁKLADY NA DOPRAVU (vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty)

Dodávky v rámci EÚ:

4,9 € – 6 €

Dodávky mimo EÚ:

Zákazník musí sám zaplatiť clo a dovoznú daň v závislosti od hodnoty tovaru.

Mimo EÚ:

Švajčiarsko: bezplatne

Spojené kráľovstvo: 5 GBP


DODACIE LEHOTY

Pokiaľ nie je v príslušnej ponuke uvedená iná lehota, dodanie tovaru sa uskutoční do 2 - 3 dní v Nemecku (SRN), pri dodávkach do zahraničia do 3 - 5 dní od uzavretia zmluvy (v prípade dohodnutej platby vopred po čase vášho platobného príkazu).
Upozorňujeme, že v nedeľu a počas štátnych sviatkov sa tovar nedodáva.
Ak ste si objednali tovar s rôznymi dodacími lehotami, tovar vám zašleme v jednej zásielke, pokiaľ sme sa s vami nedohodli inak. V tomto prípade sa dodacia lehota určuje podľa položky s najdlhšou dodacou lehotou, ktorú ste si objednali.

Nákupný košík
Prejsť na začiatok