GT&C

Правила и условия и информация за клиента

I. Общи условия

§ 1 Основни разпоредби

(1) Следните условия се прилагат за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (Laduti) чрез уебсайта www.laduti.de. Освен ако не е договорено друго, включването на всякакви условия, които може да сте използвали, е в противоречие.

(2) Потребител по смисъла на следните наредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към търговската му дейност, нито към самоосигурената им професионална дейност. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или юридическо дееспособно дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на независима професионална или търговска дейност.

§ 2 Сключване на договора

(1) Предмет на договора е продажба на стоки.

(2) Веднага след като съответният продукт бъде поставен на нашия уебсайт, ние Ви отправяме обвързващо предложение за сключване на договор при условията, посочени в описанието на артикула.

(3) Договорът се сключва чрез системата за онлайн пазаруване, както следва:
Предназначените за покупка стоки се поставят в „кошницата за пазаруване“. Можете да използвате съответния бутон в лентата за навигация, за да извикате „кошницата за пазаруване“ и да направите промени там по всяко време.
След като извикате страницата „Поръчка“ и въведете личните данни, както и условията за плащане и доставка, всички данни за поръчката се показват отново на страницата за преглед на поръчката.
Ако използвате система за незабавно плащане (напр. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) като метод на плащане, или ще бъдете отведени до страницата за преглед на поръчката в нашия онлайн магазин, или първо ще бъдете отведени до препратен уебсайтът на доставчика на системата за незабавно плащане.
Ако бъдете пренасочени към съответната система за незабавно плащане, направете съответния избор или въведете данните си там. След това ще бъдете пренасочени обратно към страницата за преглед на поръчките в нашия онлайн магазин.
Преди да изпратите поръчката, имате възможност да проверите отново цялата информация, да я промените (също с помощта на функцията "назад" на интернет браузъра) или да отмените покупката.
С подаването на поръчката чрез бутона „Купете сега“, Вие декларирате, че приемате офертата по правно обвързващ начин, с което договорът се сключва.

(4) Вашите искания за изготвяне на оферта са необвързващи за вас. Ние ще ви направим обвързваща оферта в текстова форма (например по имейл), която можете да приемете в рамките на 5 дни.

(5) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, изисквана във връзка със сключването на договора, става по електронна поща, в някои случаи автоматично. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте ни предоставили, е правилен, че получаването на имейлите е технически гарантирано и по-специално, че не е възпрепятствано от филтри за СПАМ.

§ 3 Продължителност на договора / Прекратяване

Ако договорът е за периодични/постоянни услуги (абонамент), договорът се сключва за неопределен срок. Всяка договаряща страна има право да прекрати такъв договор без предизвестие до следващата дата на доставка, без да посочва причини. Правото на извънредно прекратяване по важни причини, по-специално повторното нарушаване на основните договорни задължения, остава незасегнато.

Анулирането може да бъде направено в акаунта на клиента чрез елемента от менюто "Абонамент" и там чрез "Формуляр за отказ" или в текстова форма (по пощата или електронната поща).

§ 4 Право на задържане, задържане на собственост

(1) Можете да упражните право на задържане само доколкото се отнася до вземания от едно и също договорно правоотношение.

(2) Стоката остава наша собственост до пълното заплащане на покупната цена.

§ 5 Отговорност

(1) Ние носим пълна отговорност за щети, произтичащи от нараняване на живота, крайниците или здравето. Освен това ние носим отговорност без ограничения във всички случаи на умисъл и груба небрежност, в случай на измамно укриване на дефект, в случай на поемане на гаранцията за състоянието на обекта на покупка и във всички други законово регламентирани случаи.

(2) Отговорността за дефекти в рамките на законовата гаранция се основава на съответната наредба в нашата информация за клиента (част II).

(3) Ако са засегнати съществени договорни задължения, нашата отговорност за лека небрежност се ограничава до предвидимите щети, които са типични за договора. Съществените договорни задължения са съществени задължения, които произтичат от естеството на договора и чието нарушаване би застрашило постигането на целта на договора, както и задължения, които договорът ни налага според съдържанието си с цел постигане на целта. на договора, чието изпълнение прави възможно на първо място правилното изпълнение на договора и на чието спазване можете редовно да разчитате.

(4) При нарушаване на незначителни договорни задължения отговорността за леко небрежно нарушение на задълженията се изключва.

(5) Съгласно текущото състояние на техниката не може да се гарантира, че комуникацията на данни през интернет е без грешки и/или достъпна по всяко време. В това отношение ние не носим отговорност за постоянната или непрекъсната наличност на уебсайта и предлаганата там услуга.

§ 6 Избор на право, място на изпълнение, място на юрисдикция

(1) Прилага се немското законодателство. За потребителите този избор на право се прилага само доколкото защитата, предоставена от императивните разпоредби на правото на държавата на обичайното местопребиваване на потребителя, не е отменена (принцип на благоприятство).

(2) Мястото на изпълнение на всички услуги, произтичащи от бизнес отношенията с нас, и мястото на юрисдикция е нашето седалище, ако не сте потребител, а търговец, публичноправно юридическо лице или специален фонд по публично право. Същото важи, ако нямате общо място на юрисдикция в Германия или ЕС или ако вашето местожителство или обичайно местопребиваване не е известно към момента на подаване на иска. Правомощието за обжалване пред съда на друго юридическо място остава незасегнато.

(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за продажба не се прилагат изрично.

_______

II. Информация за клиента

1. Самоличност на Продавача

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа OS), която може да бъде достъпна на http://ec.europa.eu/odr.

2. Информация за сключването на договора

Техническите стъпки за сключване на договора, сключването на самия договор и опциите за корекция се извършват в съответствие с § 2 от нашите Общи условия (Част I.).

3. Език на договора, съхранение на текст на договора

3.1. Договорният език е английски.

3.2. Не запазваме пълния текст на договора. Преди да изпратите поръчката чрез системата за онлайн пазарска количка, данните за договора могат да бъдат разпечатани или записани по електронен път с помощта на функцията за печат на браузъра. След като получим поръчката, данните за поръчката, информацията, изисквана от закона за договорите от разстояние и общите условия ще Ви бъдат изпратени отново по имейл.

3.3. Ако заявите оферта извън системата за онлайн пазарска количка, ще получите всички договорни данни като част от обвързваща оферта в текстова форма, напр. по електронна поща, която можете да разпечатате или запазите по електронен път.

4. Съществени характеристики на стоката или услугата

Съществените характеристики на стоките и/или услугата могат да бъдат намерени в съответната оферта.

5. Цени и условия на плащане

5.1. Цените, посочени в съответните оферти, и разходите за доставка представляват общи цени и включват всички компоненти на цената, включително всички приложими данъци.
Добавка за Швейцария:
Клиентът трябва сам да плати митата и данъка върху вноса в зависимост от стойността на стоките. За съжаление потребителите от Швейцария трябва да очакват допълнителна такса за продукта, тъй като разходите за доставка са съответно по-скъпи.

5.2 Направените разходи за доставка са включени в покупната цена. Можете също така да проверите цените за доставка тук. Доставка изглед. Достъпът до тях се осъществява чрез съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, освен ако не е обещана безплатна доставка.

5.3. Достъпните за Вас начини на плащане са показани под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

5.4. Освен ако не е посочено друго за отделните начини на плащане, исканията за плащане от сключения договор са дължими за плащане незабавно.

6. Условия за доставка

6.1. Условията за доставка, датата на доставка и всички съществуващи ограничения за доставка можете да намерите под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

6.2. Ако сте потребител, законово е регламентирано, че рискът от случайна загуба и случайно влошаване на стоката, продадена по време на изпращане, преминава върху вас само когато стоката ви бъде предадена, независимо дали пратката е застрахована или незастрахована. Това не важи, ако сте поръчали самостоятелно транспортна фирма, която не е посочена от изпълнителя или друго лице, отговорно за извършването на превоза.

7. Законова отговорност за дефекти

7.1. Съществуват законови права на отговорност за дефекти.

7.2. Като потребител, от вас се изисква веднага след доставката да проверите стоките за комплектност, очевидни дефекти и щети при транспортиране и да информирате нас и превозвача за евентуални рекламации във възможно най-кратък срок. Ако не спазвате това, това няма ефект върху вашите законови гаранционни претенции.

Карта за пазаруване
Превъртете към началото