отпечатък

Опровержение
Съдържанието на този уебсайт е създадено с изключително внимание. Въпреки това, Laduti не поема отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на предоставеното съдържание. Съдържанието на уебсайта се използва на собствен риск на потребителя.

1. Външни връзки:
В случай на външни линкове към уебсайтове на трети страни ("външни линкове"). тези уебсайтове са обект на отговорност на съответните оператори. При първоначалното създаване на външните връзки доставчикът е проверил външното съдържание за евентуални законови нарушения. По това време не са били установени никакви правни нарушения. Доставчикът няма влияние върху настоящия и бъдещия дизайн и съдържание на свързаните страници. Включването на външни линкове не означава, че доставчикът приема съдържанието зад препратката или линка като свое. Не е разумно доставчикът да следи постоянно външните връзки, без да има конкретни индикации за правни нарушения. Въпреки това, ако станат известни правни нарушения, такива външни връзки ще бъдат незабавно изтрити.

2. Авторски права и допълнителни авторски права | © copyright:
Съдържанието, публикувано на този уебсайт, е обект на германското авторско право и на допълнителните закони за авторското право. Всяко използване, което не е разрешено от германското законодателство за авторското право и сродните му права, изисква предварителното писмено съгласие на доставчика или на съответния носител на права. Това се отнася по-специално за копирането, редактирането, превеждането, съхраняването, обработването или възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни носители и системи. Неразрешеното възпроизвеждане или предаване на отделно съдържание или на цели страници не е разрешено и се наказва от закона. Разрешено е само създаването на копия и изтеглянето на файлове за лична, частна и нетърговска употреба. Показването на този уебсайт във външни рамки е разрешено само с писмено разрешение.

3. Поверителност
При посещение на уебсайта на доставчика може да се съхранява информация за достъпа (дата, час, прегледана страница). Тези данни не принадлежат към личните данни, а са анонимни. Те се оценяват само за статистически цели. Прехвърляне към трети страни за търговски или нетърговски цели не се извършва. Доставчикът изрично посочва, че предаването на данни в Интернет (например при комуникация по електронна поща) има пропуски в сигурността и не може да бъде напълно защитено срещу достъп на трети страни.

Използването на данните за контакт в отпечатъка за търговска реклама е изрично нежелателно, освен ако доставчикът не е дал своето предварително писмено съгласие или вече съществуват бизнес отношения. Доставчикът и всички лица, посочени на този уебсайт, възразяват срещу всякаква търговска употреба и разкриване на техните данни.

4. Специални условия за ползване
Доколкото специалните условия за индивидуално използване на този уебсайт се отклоняват от горните номера от 1 до 4, това ще бъде изрично посочено в подходящата точка. В този случай за всеки отделен случай важат специалните условия за ползване.

LADUTI е марка на:

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа OS), която може да бъде достъпна на https://ec.europa.eu/odr.

Карта за пазаруване
Превъртете към началото