Imprimare

Disclaimer
Conținutul acestui site web este creat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, Laduti nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, caracterul complet și actualizat al conținutului furnizat. Utilizarea conținutului site-ului web se face pe riscul propriu al utilizatorului.

1. Legături externe:
În cazul linkurilor externe către site-uri web ale unor terțe părți ("linkuri externe"), aceste site-uri web fac obiectul răspunderii operatorilor respectivi. Atunci când linkurile externe au fost create pentru prima dată, furnizorul a verificat conținutul extern în ceea ce privește eventualele încălcări legale. La acel moment, nu au fost evidente încălcări legale. Furnizorul nu are nicio influență asupra designului și conținutului actual și viitor al paginilor legate. Includerea de linkuri externe nu implică faptul că furnizorul adoptă conținutul din spatele referinței sau linkului ca fiind al său. Nu este rezonabil ca furnizorul să monitorizeze în mod constant linkurile externe fără indicii concrete de încălcări legale. Cu toate acestea, în cazul în care se constată încălcări legale, astfel de linkuri externe vor fi șterse imediat.

2. Dreptul de autor și drepturile conexe | © copyright:
Conținutul publicat pe acest site web face obiectul legislației germane privind drepturile de autor și al legislației auxiliare privind drepturile de autor. Orice utilizare care nu este permisă de legislația germană privind drepturile de autor și drepturile conexe necesită acordul prealabil scris al furnizorului sau al deținătorului drepturilor respective. Acest lucru este valabil în special pentru copierea, editarea, traducerea, stocarea, prelucrarea sau reproducerea conținutului în baze de date sau în alte medii și sisteme electronice. Reproducerea sau transmiterea neautorizată a unor conținuturi individuale sau a unor pagini complete nu este permisă și este pedepsită de lege. Este permisă doar realizarea de copii și descărcări pentru uz personal, privat și necomercial. Afișarea acestui site web în rame externe este permisă numai cu acordul scris.

3. Protecția datelor
Prin vizitarea site-ului web al furnizorului, pot fi stocate informații despre acces (data, ora, pagina vizualizată). Aceste date nu fac parte din datele cu caracter personal, ci sunt anonimizate. Acestea sunt evaluate exclusiv în scopuri statistice. Acestea nu sunt transmise unor terțe părți în scopuri comerciale sau necomerciale. Furnizorul atrage atenția în mod expres asupra faptului că transmiterea de date pe internet (de exemplu, comunicarea prin e-mail) este supusă unor vulnerabilități de securitate și nu poate fi complet protejată împotriva accesului terților.

Nu se dorește în mod expres utilizarea datelor de contact ale amprentei pentru publicitate comercială, cu excepția cazului în care furnizorul și-a dat în prealabil consimțământul scris sau dacă există deja o relație de afaceri. Furnizorul și toate persoanele menționate pe acest site web se opun prin prezenta oricărei utilizări comerciale și divulgări a datelor lor.

4. Condiții speciale de utilizare
În măsura în care condițiile speciale pentru utilizările individuale ale acestui site web se abat de la numerele de la 1 la 4 menționate mai sus, acest lucru va fi indicat în mod expres la locul potrivit. În acest caz, condițiile speciale de utilizare se aplică în cazul respectiv.

LADUTI este o marcă a:

Soluționarea alternativă a litigiilor:

Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare extrajudiciară online a litigiilor (platforma ODR), care poate fi accesată la adresa https://ec.europa.eu/odr.

Coș de cumpărături
Derulați la începutul paginii