Tryk

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet af dette websted er udarbejdet med den størst mulige omhu. Laduti påtager sig dog intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af indholdet af hjemmesiden sker på brugerens eget ansvar.

1. eksterne links:
I tilfælde af eksterne links til tredjeparters websteder ("eksterne links") er disse websteder underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links blev oprettet første gang, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen overtrædelser af lovgivningen. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Inddragelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen overtager indholdet bag henvisningen eller linket som sit eget. Det er ikke rimeligt, at udbyderen konstant overvåger de eksterne links uden konkrete tegn på lovovertrædelser. Hvis der bliver kendskab til lovovertrædelser, vil sådanne eksterne links dog blive slettet øjeblikkeligt.

2. ophavsret og accessorisk ophavsret | © copyright:
Indholdet på dette websted er omfattet af tysk ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til den tyske lov om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Uautoriseret gengivelse eller overførsel af enkeltstående indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er kun tilladt at fremstille kopier og downloade til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Visning af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

3. databeskyttelse
Når du besøger udbyderens websted, kan der blive gemt oplysninger om adgangen (dato, klokkeslæt og den viste side). Disse data hører ikke til personoplysninger, men er anonymiserede. De evalueres udelukkende til statistiske formål. De videregives ikke til tredjeparter til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Udbyderen gør udtrykkeligt opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) er underlagt sikkerhedshuller og ikke kan beskyttes fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Det er udtrykkeligt ikke ønsket at bruge kontaktoplysningerne i aftrykket til kommerciel reklame, medmindre udbyderen tidligere har givet sit skriftlige samtykke, eller der allerede eksisterer et forretningsforhold. Udbyderen og alle de personer, der er nævnt på dette websted, gør hermed indsigelse mod enhver kommerciel anvendelse og videregivelse af deres data.

4. særlige vilkår for brug
I det omfang særlige betingelser for individuel brug af dette websted afviger fra de førnævnte punkter 1. til 4., vil dette udtrykkeligt blive angivet på det relevante sted. I dette tilfælde gælder de særlige brugsbetingelser i det pågældende tilfælde.

LADUTI er et mærke fra:

Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr.

Indkøbskurv
Rul til toppen