Jälki

Vastuuvapauslauseke
Tämän verkkosivuston sisältö on luotu mahdollisimman huolellisesti. Laduti ei kuitenkaan ota vastuuta tarjotun sisällön tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Sivuston sisällön käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

1. Ulkoiset linkit:
Ulkoiset linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille ("ulkoiset linkit") ovat kyseisten verkkosivustojen ylläpitäjien vastuulla. Kun ulkoiset linkit luotiin ensimmäisen kerran, palveluntarjoaja tarkisti ulkoisen sisällön mahdollisten oikeudellisten rikkomusten varalta. Tuolloin ei ollut havaittavissa lainrikkomuksia. Tarjoaja ei voi vaikuttaa linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan ulkoasuun ja sisältöön. Ulkoisten linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että palveluntarjoaja hyväksyisi viittauksen tai linkin takana olevan sisällön omakseen. Palveluntarjoajan ei ole järkevää valvoa jatkuvasti ulkoisia linkkejä ilman konkreettisia viitteitä oikeudellisista rikkomuksista. Jos lainrikkomuksia kuitenkin ilmenee, tällaiset ulkoiset linkit poistetaan välittömästi.

2. Tekijänoikeus ja lähioikeudet | © copyright:
Tällä verkkosivustolla julkaistuun sisältöön sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia ja tekijänoikeuden liitännäislainsäädäntöä. Saksan tekijänoikeus- ja tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeuden lähioikeuksissa kielletty käyttö edellyttää palveluntarjoajan tai asianomaisen oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä koskee erityisesti sisällön kopiointia, muokkaamista, kääntämistä, tallentamista, käsittelyä tai jäljentämistä tietokantoihin tai muihin sähköisiin välineisiin ja järjestelmiin. Yksittäisten sisältöjen tai kokonaisten sivujen luvaton jäljentäminen tai siirtäminen ei ole sallittua, ja se on lain mukaan rangaistavaa. Ainoastaan kopioiden ja latausten valmistaminen henkilökohtaiseen, yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua. Tämän verkkosivuston esittäminen ulkoisissa kehyksissä on sallittu vain kirjallisella luvalla.

3. Tietosuoja
Kun vierailet palveluntarjoajan verkkosivustolla, tietoja vierailusta (päivämäärä, kellonaika, katsottu sivu) voidaan tallentaa. Nämä tiedot eivät kuulu henkilötietoihin, vaan ne on anonymisoitu. Niitä arvioidaan yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja huomauttaa nimenomaisesti, että Internetissä tapahtuvaan tiedonsiirtoon (esim. sähköpostiviestintään) liittyy tietoturva-aukkoja, eikä sitä voida täysin suojata kolmansien osapuolten pääsyä vastaan.

Jäljennöksen yhteystietojen käyttö kaupalliseen mainontaan on nimenomaisesti kielletty, paitsi jos palveluntarjoaja on antanut siihen aiemmin kirjallisen suostumuksensa tai jos liikesuhde on jo olemassa. Palveluntarjoaja ja kaikki tällä verkkosivustolla mainitut henkilöt vastustavat täten tietojensa kaupallista käyttöä ja luovuttamista.

4. Erityiset käyttöehdot
Jos tämän verkkosivuston yksittäisiä käyttötapoja koskevat erityisehdot poikkeavat edellä mainituista kohdista 1-4, tästä ilmoitetaan nimenomaisesti asianmukaisessa kohdassa. Tässä tapauksessa sovelletaan erityisiä käyttöehtoja kyseisessä yksittäistapauksessa.

LADUTI on tuotemerkki:

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:

Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.

Ostoskori
Vieritä alkuun