Afdruk

Disclaimer
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Laduti staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker.

1. externe links:
In het geval van externe links naar websites van derden ("externe links"), zijn deze websites onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider voortdurend externe links controleert zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. In geval van kennis van wetsovertredingen zullen dergelijke externe links echter onmiddellijk worden verwijderd.

2. auteursrechten en aanverwante auteursrechten | © copyright:
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

3. gegevensbescherming
Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Zij worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Het wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. communicatie per e-mail) onderhevig is aan zwakke plekken in de beveiliging en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens.

4. bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1 tot en met 4, zal dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk worden aangegeven. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het betreffende individuele geval.

LADUTI is een merk van de:

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

Winkelwagen
Scroll naar boven