Jälg

Vastutusnõue
Käesoleva veebisaidi sisu on koostatud võimalikult hoolikalt. Laduti ei võta siiski vastutust esitatud sisu täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Veebisaidi sisu kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.

1. Välised lingid:
Välislinkide puhul, mis viivad kolmandate isikute veebisaitidele ("välised lingid"), vastutavad nende veebisaitide operaatorid. Välislinkide esmakordsel loomisel kontrollis teenusepakkuja välist sisu õigusrikkumiste suhtes. Sel ajal ei ilmnenud ühtegi õigusrikkumist. Teenusepakkujal ei ole mingit mõju lingitud lehekülgede praegusele ja tulevasele kujundusele ja sisule. Välislinkide lisamine ei tähenda, et teenusepakkuja võtab viite või lingi taga oleva sisu enda omaks. Teenusepakkuja ei ole mõistlik pidevalt jälgida väliseid linke, ilma et oleks konkreetseid viiteid õigusrikkumistele. Kui aga õigusrikkumised saavad teatavaks, kustutatakse sellised välised lingid viivitamata.

2. Autoriõigus ja kaasnevad autoriõigused | © copyright:
Sellel veebisaidil avaldatud sisu suhtes kohaldatakse Saksamaa autoriõigust ja autoriõiguse kõrvalõigusi käsitlevaid seadusi. Igasugune kasutamine, mis ei ole lubatud Saksa autoriõiguse ja autoriõiguse lisaseadusega, nõuab teenusepakkuja või vastava õiguste omaniku eelnevat kirjalikku nõusolekut. See kehtib eelkõige sisu kopeerimise, redigeerimise, tõlkimise, salvestamise, töötlemise või reprodutseerimise kohta andmebaasides või muudes elektroonilistes andmekandjates ja süsteemides. Üksikute sisu või terviklike lehekülgede loata reprodutseerimine või edastamine on keelatud ja karistatav. Lubatud on ainult koopiate valmistamine ja allalaadimine isiklikuks, isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Käesoleva veebilehe kuvamine välisraamides on lubatud ainult kirjaliku loaga.

3. Andmekaitse
Teenusepakkuja veebisaidi külastamisel võib salvestada teavet külastuse kohta (kuupäev, kellaaeg, vaadatud lehekülg). Need andmed ei kuulu isikuandmete hulka, vaid on anonüümsed. Neid hinnatakse üksnes statistilistel eesmärkidel. Seda ei edastata kolmandatele isikutele ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel. Teenusepakkuja juhib selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et andmete edastamine Internetis (nt e-posti teel) on turvaaukude all ja seda ei saa täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Jäljendi kontaktandmete kasutamine kommertsreklaamiks on selgesõnaliselt keelatud, välja arvatud juhul, kui teenusepakkuja on eelnevalt andnud oma kirjaliku nõusoleku või kui ärisuhe on juba olemas. Teenuseosutaja ja kõik sellel veebisaidil nimetatud isikud vaidlustavad käesolevaga nende andmete mis tahes kaubandusliku kasutamise ja avalikustamise.

4. Erilised kasutustingimused
Kui käesoleva veebisaidi üksikute kasutusviiside eritingimused erinevad eelnimetatud numbritest 1-4, märgitakse see selgesõnaliselt vastavas kohas. Sellisel juhul kehtivad konkreetsel juhul konkreetsed kasutustingimused.

LADUTI on kaubamärk:

Alternatiivne vaidluste lahendamine:

Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste kohtuväliseks veebipõhiseks lahendamiseks (ODR platvorm), mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/odr.

Ostukorv
Kerige üles