Tryck

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Laduti tar dock inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på användarens egen risk.

1. Externa länkar:
När det gäller externa länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). dessa webbplatser är föremål för respektive operatörs ansvar. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören det externa innehållet för eventuella lagöverträdelser. Vid den tidpunkten var inga rättsliga överträdelser uppenbara. Leverantören har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Angivandet av externa länkar innebär inte att leverantören gör innehållet bakom hänvisningen eller länken till sitt eget. Det är inte rimligt att leverantören ständigt övervakar de externa länkarna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om rättsliga överträdelser blir kända kommer sådana externa länkar dock att raderas omedelbart.

2. Upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt | © copyright:
Innehållet som publiceras på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrätt och kompletterande upphovsrättslagstiftning. All användning som inte är tillåten enligt tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslag kräver föregående skriftligt medgivande från leverantören eller respektive rättighetsinnehavare. Detta gäller i synnerhet kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Otillåten reproduktion eller överföring av enskilda innehåll eller kompletta sidor är inte tillåtet och är straffbart enligt lag. Endast framställning av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet. Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

3. Dataskydd
När du besöker leverantörens webbplats kan information om åtkomsten (datum, tid, sida som du tittar på) lagras. Dessa uppgifter hör inte till personuppgifterna, utan är anonymiserade. De utvärderas enbart för statistiska ändamål. De får inte lämnas vidare till tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Leverantören påpekar uttryckligen att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) är föremål för säkerhetsbrister och inte kan skyddas helt och hållet mot åtkomst av tredje part.

Det är uttryckligen inte önskvärt att använda kontaktuppgifterna i avtrycket för kommersiell reklam, såvida inte leverantören tidigare har gett sitt skriftliga samtycke eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och utlämnande av deras uppgifter.

4. Särskilda användningsvillkor
Om särskilda villkor för enskild användning av denna webbplats avviker från de ovan nämnda punkterna 1-4, anges detta uttryckligen på lämplig plats. I detta fall ska de särskilda användningsvillkoren gälla i respektive enskilt fall.

LADUTI är ett varumärke från:

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattformen), som kan nås på följande adress https://ec.europa.eu/odr.

Kundvagn
Rulla till toppen