Peruutusoikeus

Kuluttajien peruuttamisoikeus

Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.

Peruutusehdot Laduti

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus ei koske käytettyjä hygieniatuotteita. Peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tai on ottanut tavarat haltuunsa, edellyttäen, että olet tilannut yhden tai useamman tavaran osana yhtä tilausta ja että ne toimitetaan tai tullaan toimittamaan yhtenäisesti.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa sopimus selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä). Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.

Peruuttaminen on osoitettava seuraavalle taholle

Toimitusosoite alla.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta.

Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet todistanut palauttaneesi tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Palauttaa

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran laadun, ominaisuuksien ja toiminnan testaamiseksi.

Poissulkemisen tai voimassaolon päättymisen syyt

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen:

Ei peruuttamisoikeutta tavaroille, jotka ovat nopeasti pilaantuvia tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyy nopeasti. Ennenaikainen vanhentuminen toimitettaessa sinetöityjä tavaroita, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, jos niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen; (1) LÀDUTI-hiustenpalautusaineella ei ole Saksan siviililain 312 g §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista peruuttamisoikeutta, jos sinetti on poistettu pakkauksesta. Tämä johtuu siitä, että LÀDUTI Seerumi Hiusten Kasvatus on BGB:n 312 g §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tuote, joka pilaantuisi nopeasti sen jälkeen, kun sinetti on rikottu, tai jonka viimeinen käyttöpäivämäärä ylittyisi nopeasti (2 kuukautta LÀDUTI Seerumi Hiusten Kasvatus -pakkauksen avaamisesta) tästä lähtien. (2) Peruuttamisoikeutta ei siis ole BGB:n 312g §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti, jos LÀDUTI-hiusten palautuslaitteen sinetti on poistettu toimituksen jälkeen, koska on olemassa vaara, että palautettu tuote saapuu jälleenmyyjälle huomattavasti lyhyemmällä säilyvyysajalla.

Peruuttamisoikeus on suljettu pois tätä taustaa vasten, koska LÀDUTI:n olisi vaikea tai jopa mahdotonta myydä takaisin hiuskorjauslaitetta, jonka sinetti on rikkoutunut, kun otetaan huomioon palautusaika.

Peruuttamisoikeus ei koske käytettyjä hygieniatuotteita..


Peruuttamisoikeus on olemassa ei sopimuksia varten

  • sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllinen valinta tai määrittely on ratkaisevaa tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan;
  • sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyy nopeasti;
  • Tilaussopimukset.

——–

Peruuttamisoikeus raukeaa ennenaikaisesti, jos kyseessä on sopimus.

  • sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittamisesta, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen;
  • tavaroiden toimittamisesta, jos ne ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen;

_______

Näyte peruutuslomakkeesta

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake.
Peruuttamisoikeus ei koske käytettyjä hygieniatuotteita.

1. Palaa osoitteeseen:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

Sähköposti: info@laduti.de

2. Peruutan täten sopimuksen, jonka olen tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta / seuraavien palvelujen tarjoamisesta.
Palvelu (tarvittaessa liittäkää mukaan kopio laskusta)
Tilausnumero: ..........................................
Tavaran määrä / nimi: ...........................
Ostohinta: ...................................................
Jo käytetty? Peruuttamisoikeus ei koske käytettyjä hygieniatuotteita.

3. Tilattu: ........................

4. Syy: .............................................

5. Vastaanotettu: ........................

6. Kuluttajan nimi ja osoite: .......
Asiakasnumero: ........................................
Etu- ja sukunimi: .................................
Katu: .......................................................
Postinumero ja kaupunki: ..................................................

7. Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus asiakas:
…………………………………………….

Ostoskori
Vieritä alkuun