Ångerrätt

Konsumenternas ångerrätt

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

Avbokningspolicy Laduti

Ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar. Ångerrätten är utesluten för begagnade hygienartiklar. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har eller har tagit emot varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och dessa är eller kommer att levereras enhetligt.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till återkallelseblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Återkallelsen ska riktas till

Leveransadress nedan.

Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Returnerar

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för varornas värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Skäl till uteslutning eller upphörande

Undantag från ångerrätten:

Ingen ångerrätt för varor som är snabbt förgängliga eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas. Förtida upphörande vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna om förseglingen har avlägsnats efter leveransen; (1) Det finns ingen ångerrätt för LÀDUTI Hårväxt Serumn i enlighet med § 312g (2) nr 2 i den tyska civillagen om förseglingen har avlägsnats från förpackningen. Detta beror på att LÀDUTI Hårväxt Serum är en produkt i den mening som avses i § 312g.2 nr 2 i BGB, som snabbt skulle förstöras efter att förseglingen brutits eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas (2 månader efter att LÀDUTI Hårväxt Serum-förpackningen öppnats) från och med då. (2) Ångerrätten föreligger därför inte enligt § 312g.2 nr 2 BGB om LÀDUTI Hårväxt Serumns försegling har avlägsnats efter leveransen, eftersom det finns en risk för att den returnerade produkten skulle anlända till återförsäljaren med en betydligt kortare hållbarhetstid.

Ångerrätten är utesluten mot denna bakgrund, eftersom det skulle vara svårt eller omöjligt för LÀDUTI att sälja tillbaka Hårväxt Serumn med trasig försegling, med hänsyn till returperioden.

Ångerrätten är utesluten för begagnade hygienartiklar..


Det finns en ångerrätt. inte för kontrakt

  • För leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
  • för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
  • Abonnemangsavtal.

——–

Ångerrätten upphör i förtid när det gäller avtal.

  • för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
  • för leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;

_______

Exempel på avbeställningsblankett

Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten.
Ångerrätten är utesluten för begagnade hygienartiklar.

1. Atervända till:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-post: info@laduti.de

2. Jag/vi återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått om köp av följande varor/ tillhandahållande av följande tjänster.
Tjänst (bifoga vid behov en kopia av fakturan)
Beställningsnummer: ..........................................
Varans kvantitet/namn: ...........................
Inköpspris: ...................................................
Har du redan använt den? Ångerrätten är utesluten för begagnade hygienartiklar.

3. Beställd på: ........................

4. Anledning: .............................................

5. Tas emot den: ........................

6. Konsumentens namn och adress: ......
Kundnummer: ........................................
För- och efternamn: .................................
Gata: .......................................................
Postnummer och stad: ..................................................

7. Plats, datum och underskrift kunden:
…………………………………………….

Kundvagn
Rulla till toppen