Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Πολιτική ακύρωσης Laduti

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών. Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται για τα μεταχειρισμένα είδη υγιεινής. Η προθεσμία ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, πήρε στην κατοχή του τα εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παραγγείλει ένα ή περισσότερα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας παραγγελίας και αυτά παραδίδονται ή θα παραδοθούν ενιαία,

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για το σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.

Για την τήρηση της προθεσμίας ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης.

Η ανάκληση πρέπει να απευθύνεται στη διεύθυνση

Διεύθυνση παράδοσης παρακάτω.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Επιστρέφει

Θα πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από το τέλος της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Οφείλετε να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τη δοκιμή της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Λόγοι αποκλεισμού ή λήξης

Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης για αγαθά που φθείρονται γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα ξεπεραστεί γρήγορα. Πρόωρη λήξη σε περίπτωση παράδοσης σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η σφραγίδα τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση- (1) Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης για το LÀDUTI hair restorer σύμφωνα με το άρθρο 312g παράγραφος 2 σημείο 2 του γερμανικού αστικού κώδικα, εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί από τη συσκευασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το LÀDUTI Καλύτερος λοσιον για τριχοπτωση είναι προϊόν κατά την έννοια του § 312g παρ. 2 αριθ. 2 BGB, το οποίο θα αλλοιωθεί γρήγορα μετά το σπάσιμο της σφραγίδας ή του οποίου η ημερομηνία λήξης θα ξεπεραστεί γρήγορα (2 μήνες μετά το άνοιγμα του δοχείου LÀDUTI Καλύτερος λοσιον για τριχοπτωση) από το σημείο αυτό και μετά. (2) Συνεπώς, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σύμφωνα με το άρθρο 312g παρ. 2 αρ. 2 BGB, εάν η σφραγίδα του LÀDUTI hair restorer έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση, επειδή υπάρχει κίνδυνος το επιστρεφόμενο προϊόν να φτάσει στον μεταπωλητή με σημαντικά μικρότερη διάρκεια ζωής.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται σε αυτό το πλαίσιο, διότι το αποκαταστατικό μαλλιών με σπασμένη σφραγίδα που πρέπει να ληφθεί πίσω θα ήταν δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο για τη LÀDUTI να το μεταπωλήσει, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο επιστροφής.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται για τα μεταχειρισμένα είδη υγιεινής.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης υφίσταται όχι Για συμβάσεις

  • για την παράδοση αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την παραγωγή των οποίων η ατομική επιλογή ή ο καθορισμός από τον καταναλωτή είναι καθοριστικός ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή,
  • για την παράδοση αγαθών που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα ξεπεραστεί γρήγορα,
  • Συμβάσεις συνδρομής.

——–

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων

  • για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η σφραγίδα τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση,
  • για την παράδοση αγαθών, εάν αυτά έχουν αναμιχθεί αδιαχώριστα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους,

_______

Δείγμα εντύπου ακύρωσης

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται για τα μεταχειρισμένα είδη υγιεινής.

1. επιστροφή σε:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@laduti.de

2. Με την παρούσα ανακαλώ τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει για την αγορά των ακόλουθων αγαθών/την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών
Υπηρεσία (επισυνάψτε αντίγραφο του τιμολογίου εάν είναι απαραίτητο)
Αριθμός παραγγελίας: ..........................................
Ποσότητα / ονομασία των προϊόντων: ...........................
Τιμή αγοράς: ...................................................
Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει; Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται για τα μεταχειρισμένα είδη υγιεινής.

3. διέταξε: ........................

4. λόγος: .............................................

5. λαμβάνεται στις: ........................

6. Όνομα, διεύθυνση του καταναλωτή: ......
Αριθμός πελάτη: ........................................
Όνομα και επώνυμο: .................................
Οδός: .......................................................
Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη: ..................................................

7. τόπος, ημερομηνία και υπογραφή πελάτη:
…………………………………………….

Καλάθι αγορών
Μετακινηθείτε στην κορυφή