Elállási jog

A fogyasztók elállási joga

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható.

Lemondási feltételek Laduti

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül felmondani ezt a szerződést. A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, az árut birtokba vette vagy birtokba vette, feltéve, hogy Ön egy vagy több árut rendelt egyetlen megrendelés részeként, és ezeket egységesen szállítják vagy fogják szállítani.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező.

A felmondási határidő betartásához elegendő, ha a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítést a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonást a következő címre kell küldeni

Szállítási cím az alábbiakban.

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat.

A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Visszatérítés

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

A kizárás vagy a lejárat okai

Az elállási jog kizárása:

Nincs elállási jog olyan áruk esetében, amelyek gyorsan romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje gyorsan túllépné a határidőt. Előtti lejárat olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a pecsétet a szállítást követően eltávolították; (1) A LÀDUTI hajrestaurátornak nincs a Polgári Törvénykönyv 312g. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti elállási joga, ha a pecsétet eltávolították a csomagolásról. Ennek oka, hogy a LÀDUTI Hair Restorer a BGB 312g. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti olyan termék, amely a pecsét feltörése után gyorsan megromlana, vagy amelynek lejárati ideje ettől kezdve gyorsan túllépné (a LÀDUTI Hair Restorer tartályának felnyitásától számított 2 hónap). (2) Az elállási jog tehát nem áll fenn a BGB 312g. § (2) bekezdésének 2. pontja szerint, ha a LÀDUTI hajrestaurátor pecsétjét a szállítást követően eltávolították, mert fennáll a veszélye annak, hogy a visszaküldött termék jelentősen rövidebb szavatossági idővel érkezik a viszonteladóhoz.

Az elállási jog ennek fényében kizárt, mivel a visszavenni kívánt, sérült pecséttel ellátott hajregenerálót a LÀDUTI nehezen vagy egyáltalán nem tudná továbbértékesíteni, figyelembe véve a visszavételi határidőt.

A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt..


Az elállási jog fennáll nem szerződések esetében

  • olyan áruk szállítására, amelyek nem előre gyártottak, és amelyek előállítása során a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása a döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak;
  • olyan áruk szállítására, amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek szavatossági idejét gyorsan túllépnék;
  • Előfizetési szerződések.

——–

Az elállási jog idő előtt megszűnik a szerződések esetében.

  • olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a pecsétet a szállítás után eltávolították;
  • az áruk szállítása esetén, ha azok a szállítást követően jellegükből adódóan elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal;

_______

Minta lemondási űrlap

Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot.
A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt.

1. Visszatérés:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@laduti.de

2. Ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/önmagunk által az alábbi áruk megvásárlására/az alábbi szolgáltatások nyújtására kötött szerződést.
Szolgáltatás (szükség esetén csatolja a számla másolatát)
Rendelési szám: ..........................................
Az áru mennyisége / megnevezése: ...........................
Vételár: ...................................................
Már használtad? A használt higiéniai cikkek esetében az elállási jog kizárt.

3. Megrendelve: ........................

4. Ok: .............................................

5. Beérkezett: ........................

6. A fogyasztó neve, címe: ......
Ügyfélszám: ........................................
Kereszt- és vezetéknév: .................................
Utca: .......................................................
Irányítószám és város: ..................................................

7. Hely, dátum és aláírás ügyfél:
…………………………………………….

Bevásárlókosár
Görgessen a tetejére