Pravo na povlačenje

Pravo na povlačenje

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

Upute za otkazivanje Laduti

Pravo na povlačenje

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana. Za korištene higijenske potrepštine isključeno je pravo odustajanja. Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli ili preuzeli robu, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jedne narudžbe i ove je ili će biti isporučen jednoobrazno.

Kako biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas obavijestiti o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom). Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Opoziv se mora poslati na

Adresa za dostavu ispod.

Posljedice opoziva

Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.

Vraća

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja je rezultat rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Razlozi isključenja ili isteka

Ausschluss des Widerrufsrechts:

Nema pravo povlačenja za kvarljivu robu ili čiji bi rok valjanosti bio brzo prekoračen. Prijevremeni rok valjanosti u slučaju isporuke zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako joj je nakon isporuke skinut pečat; (1) Sukladno odjeljku 312g stavka 2. br. 2 BGB-a, LÀDUTI Serum za Rast Kose nema pravo na povlačenje ako je pečat uklonjen s pakiranja. Budući da je LÀDUTI Serum za Rast Kose proizvod u smislu § 312g stavka 2. br. 2 BGB, koji se brzo kvari nakon što se pečat razbije ili čiji je rok trajanja brzo prekoračen od ovog trenutka (2 mjeseca nakon otvaranja LÀDUTI kose spremnik za restauraciju). (2) Pravo na otkaz ne postoji prema § 312g Abs. 2 br. 2 BGB ako je pečat LÀDUTI uređaja Serum za Rast Kose uklonjen nakon isporuke jer postoji rizik da će vraćeni proizvod prodati prodavač s stigao bi znatno kraći rok trajanja.

S obzirom na to, pravo na povlačenje je isključeno jer bi LÀDUTI bilo teško ili nemoguće preprodati sredstvo za vraćanje kose da je pečat slomljen, uzimajući u obzir vrijeme povrata.

Das Widerrufsrecht ist bei benutzten Hygieneartikeln ausgeschlossen.


Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

  • za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući pojedinačni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
  • za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
  • Abonnement-Verträgen.

——–

Pravo na odustanak prerano prestaje za ugovore

  • za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za vraćanje ako joj je nakon isporuke skinut pečat;
  • za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;

_______

Uzorak obrasca za povlačenje

Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.
Za korištene higijenske potrepštine isključeno je pravo odustajanja.

1. Povratak na:

VDS – Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstrasse 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@laduti.de

2. Ovime opozivam ugovor koji sam/mi sklopili za kupnju sljedeće robe/pružanje sljedećeg
Usluga (ako je potrebno, priložite kopiju računa)
Broj narudžbe: ……………………………………
Količina / naziv robe: ………………………………
Nabavna cijena: ……………………………………………
Već u upotrebi? Za korištene higijenske potrepštine isključeno je pravo odustajanja.

3. Naručeno na: ……………………

4. Razlog: …………………………………………

5. Primljeno: ……………………

6. Naziv, adresa potrošača: ……
Broj kupca: ………………………………….
Ime i prezime: ……………………………
Ulica: …………………………………………………………….
Poštanski broj / Grad: …………………………………………..

7. Mjesto, datum i potpis kupca:
…………………………………………….

Košarica za kupovinu
Pomaknite se na vrh