Pravica do umika

Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti.

Pravila odpovedi Laduti

Pravica do umika

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh. Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago, pod pogojem, da ste naročili eno ali več blaga kot del enotnega naročila in je ali bo dobavljeno enotno;

Če želite uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Preklic se naslovi na

Naslov za dostavo spodaj.

Telefon: +49 89 55 92 87 82

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali stroškov.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Vrača

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preskušanje kakovosti, lastnosti in delovanja blaga.

Razlogi za izključitev ali prenehanje veljavnosti

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe:

Ni pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki se hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi se hitro iztekel. Predčasni rok uporabe v primeru dobave zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat po dobavi odstranjen; (1) LÀDUTI obnovitelj las nima pravice do odstopa od pogodbe v skladu s členom 312g(2) št. 2 nemškega civilnega zakonika, če je bil pečat odstranjen z embalaže. To pa zato, ker je LÀDUTI Serum za Rast Las izdelek v smislu člena 312g, odstavek 2, št. 2 BGB, ki bi se po prekinitvi pečata hitro pokvaril ali katerega rok uporabe bi bil od takrat naprej hitro presežen (2 meseca po odprtju embalaže LÀDUTI Serum za Rast Las). (2) Pravica do odstopa od pogodbe v skladu s členom 312g(2)(2)(2) BGB torej ne obstaja, če je bil pečat na obnovitelju las LÀDUTI po dostavi odstranjen, ker obstaja nevarnost, da bi vrnjeni izdelek prišel k prodajalcu z bistveno krajšim rokom trajanja.

Pravica do odstopa od pogodbe je v tem primeru izključena, ker bi bilo obnovitelja las z zlomljeno plombo, ki ga je treba prevzeti nazaj, težko ali celo nemogoče ponovno prodati, če upoštevamo rok za vračilo.

Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke..


Pravica do umika obstaja ne Za pogodbe

  • za dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali določitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
  • za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi hitro potekel;
  • Naročniške pogodbe.

——–

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno poteče v primeru pogodb

  • za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bila po dostavi odstranjena plomba;
  • za dobavo blaga, če je bilo to po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom;

_______

Vzorec obrazca za preklic

Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.
Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke.

1. vrnitev na:

VDS - Storitev pošiljanja in podatkov
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Nemčija

E-naslov: info@laduti.de

2. s tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a za nakup naslednjega blaga/izvajanje naslednjih storitev
Storitev (po potrebi priložite kopijo računa)
Številka naročila: ..........................................
Količina / ime blaga: ...........................
Nakupna cena: ...................................................
Že uporabljeno? Pravica do odstopa od pogodbe je izključena za uporabljene higienske izdelke.

3. naročeno na: ........................

4. razlog: .............................................

5. prejeto na: ........................

6. ime in naslov potrošnika: ......
Številka stranke: ........................................
Ime in priimek: .................................
Ulica: .......................................................
Poštna številka in mesto: ..................................................

7. kraj, datum in podpis stranke:
…………………………………………….

Nakupovalni voziček
Pomaknite se na vrh